Jan en Gerard van Poppel, 25 jaar lid

Bericht werd geplaatst op 30-08-2014 door Wim van Bakel

 

Jan van Poppel en Gerard van Poppel zijn op de jaarlijkse ledenvergadering van 28 augustus gehuldigd voor hun 25-jarig lidmaatschap van BV Nooit Volleerd.

Gebruikelijk is dat van een 25-jarig jubileum of meer sprake is als betreffend lid ook 25 jaar onafgebroken lid is geweest. Jan is echter voordien al vele jaren lid geweest, heeft destijds jaren het jeugdbiljarten gesponsord en is nu al vele jaren hoofdsponsor van het driebanden kampioenschap van Bergeijk en de wisseltrofee voor de kampioen op de kleine tafel draagt dan ook de naam  van de Jan van Poppel trofee.

Gerard is na zijn actieve voetbalcarriere pas gaan biljarten, heeft zich ook jaren ingezet voor het jeugdbiljarten en diverse andere funkties binnen de vereniging. Hij is nu reeds een aantal jaren voorzitter, was aftredend en herkiesbaar en is door de vergadering weer herkozen voor een nieuwe periode van 3 jaren.

Gerard van Poppel (voorzitter) feliciteert Jan van Poppel met zijn jubileum en bedankt Jan voor zijn inzet en bijdrage aan de vereniging.

Wim van Bakel (secretaris) feliciteert Gerard van Poppel met zijn jubileum en bedankt hem voor zijn inzet en spreekt de hoop uit dat de vereniging nog jaren van zijn diensten gebruik kan maken.

 

 

Terug naar overzicht